19.2 C
New York kenti
Salı, Haziran 13, 2023

Buy now

spot_img

CİNLER ALEMİ

Bilinen Cin Kabile ve Irkları

Tıpkı insanların olduğu gibi cinlerin de çeşitleri, kabileleri, ırkları, türleri olduğu rivayet edilir. Cinlerin varlığı her ne kadar pozitif bilimlerle uğraşanlar tarafından halen kabul görmese de bu gibi konuları “ilim” olarak kabul edip, araştırmayı kendine vazife edinenler tarafından cinlerin tür, ırk ve kabilelerine dair edinildiği iddia edilen bazı bilgilerse şöyle…

Afarid – İfritler

İddiaya göre Şeytan’ın diğer cinlerden olan soyudur. “Afarid” aslında çoğul bir kelimedir. Türkçe’ye “İfritler” olarak tercüme etmek daha doğru olur. Fiziki ve fizik ötesi olarak güçlüdürler. Davet edilmeleri genelde ölümle bitmese de siz onu köle edeceğim derken o sizi köle edinebilir.

Amir Cinleri

Tenha ve doğal yerlerde yani dağ, ormanlık alanlar ve göllerde değil de tamamen insanların yaşadığı yerlerde bulunan cinlerdir. Bu cinler, genellikle süflî cinlerdir. Yani İslam akaidi dışında yaşayan varlıklardır ve aşırı dini taassup yüzünden de özellikle Müslüman insanlara musallat olmaktadırlar.

Ammar Cinleri

Bu türe mensup cinler genelde evlerde yaşarlar. Bu tür cinler, evde yaşayan ailenin evdeki; içki ile birlikte yenen yemekleri ve Allah’ın adının anılmadığı yemeklerde, ailenin yemeklerine katılır. Nadiren evin niteliğine bağlı olarak hareket ederler. Genelde insanlara yakın yaşar, ne etliye ne sütlüye karışırlar fakat yine de doğaları gereği insanı pek sevmezler. Onları rahatsız etmedikçe veya zarar vermedikçe pek varlıklarını belli etmezler. Davetlere icabet etseler de çok yalan söylediklerinden davet edenin başına ilerde illaki bir iş gelir. Bunların çoğu insanların meşruiyetine girmeyerek, kendi hallerinde, Allah’ın adının anılmadığı yemek ve işlemlerde insanlara katılırlar. Bazıları çocuklarla oynar, bazıları da geceleri gürültüler, takırtılar, hışırtılar yaparak ev halkını rahatsız edip, kendilerine konak etmeye çalışırlar. Bunlara bazı insanlar gürültücü ruhlar diyerek,  poltergeist adı altında, ölmüşlerin ruhlarının orada hala yaşadığını düşünmüşlerdir.

Betr Cinleri

İnsanları asabileştirmeye uğraşan bu şeytanın emeli de çok büyüktür. Asabileşen insan şirazeden çıkmıştır, gözü hiç bir şey görmez ağzından çıkanı kontrol edemez. Konuşulan şeyler kalp kırma ile sonuçlanacak ki insanların arası kötü olsun, bundan iblis zevk duysun isteğine kavuşsun.

Dasim Şeytanı

Dasim; yemek şeytanı… İnsanın yediğinde, içtiğinde bulunur. Besmelesiz yenenlerden çalar ve yenenlere istifra ederek kirletir. Bu şeytanın amacı faydalandığımız yiyeceklerden çalarak, ziyana uğratmak, ziyanda olan insanı psikolojik açıdan yıkmak. Maddiyatı olmayanın maneviyatı olmaz düşüncesine düşürüp itaat ve taattan alıkoyarak yaratıcının muradına ters düşürücü hallere sokmaktır.

Demonlar

Demon, İngilizce şeytan anlamına gelse de bu ırka ait belirli bir isim yoktur. Bunun en büyük sebebi demonların insanlara kendilerini tanrı olarak göstermeleridir. Spritualizm, satanizm vb. inanç akımlarında bu inanış hakimdir. Demon, davetlere kolay gelir ve kibardır ama isteklerine karşı çıkarsanız size cephe alabilir. En büyük kozu ikna gücüdür. İsterse sizi görüntüler ve seslerle kandırabilir. Asla hadim olmazlar.

El Ebyaz Cinleri

Peygamberlere ve velilere musallat olanlardır. Peygamberlere hiç bir şey yapamazlar. Allah indinde korunmuşlardır. Resulullah efendimizin kıbali bile yasaklanmıştır, onun suretinde gözükemezler. Fakat alimlerin meclisinde bulunarak nifak yapmaya ve akıllarını karıştırmaya çok çalışmışlardır. Çoğu zamanda muzaffer olup alim meclislerini dağıtmışlardır. Her konuda muvaffak olmaya güçleri yeter.

Ervah Cinleri

Ana rahminden itibaren cenine ve doğduğundan itibaren çocukluk sürecini geçirenlere musallat olan, onları ruhsal ve bedensel yönden menfi yönde etkilemeye çalışan cinlerdendir. Sebepsiz yere çocuğu olmayan (doktorlar tarafından çocuklarının olmaması için hiçbir tıbbi sebebin bulunamadığı açıklanan) hanımlara musallat olan cinler, bu türdendir. Ana rahmine girip cenini boğarlar ya da daha ileriki yıllarda çocuğun düşmesine sebep olurlar. Eğer fizyolojik bir sebep yoksa, bu olaydan kurtulmak Allah’ın izni ile çok kolaydır.

Gul Cinleri

Gûl tüm Ortadoğu’da ortak bir motiftir. Vahşi, acımasız ruhları ve onların kötülüklerini anlatır. Genelde bir bölge içinde göçebe yaşarlar, geçtikleri her bölgede tuhaf işler zuhur eder (filan bölgeye taş yağdı, şu bölgede uluma sesleri var vs.) Genelde korkunç görünürler ama bir bölgede ikamet ederlerse o bölgeye tuhaf bir bereket gelir ama gittiklerinde adeta her şeyi kuruturlar. Genellikle “Gulyabani” diyerek efsanelerde anlatılan cadılar şeklinde görünen cinlerdendir. Korkunç görüntülere girerek insanları korkutur ve istediklerini almaya çalışırlar, bazen devasa görünürler.

Hanzep Şeytanı

Namazda ve diğer ibadetlerde vesveseyi veren, yapılmasına bir türlü engel olmaya çalışan şeytandır. Aldığı işlerde genelde muvaffak olur. Yapılacak bütün hayır işlerde insanın içine vesvese vererek engeller. İnsanın günaha girmesinden çok zevk duyar. İnsanın içinden gelen her kötü his ve vesveseler bundandır. Tek amacı insanı ibadetinden uzaklaştırıp Allah’ın yanında kulu lekeli ve kötü göstermektir. Yapılan ibadetlerde “Oldu mu olmadı mı?” diye dahi vesvese verip insanı kuşkuya düşürür.

İfrit

Cinlerin en güçlülerinden olan soyut varlıklardır. İfritler insanın bedenine girenlerdir ve savaş başlatıp istila edenlerdendir. Genelde girdiği bedenin sahibini delirtir ve mücrim hale düşürür. En büyük ameli cinselliktir. Ele geçirdiği beden ile ilişkiye girer ve veledi zina türemesini sağlar. Besmelesiz yatan insanın eşi ile paylaşımda bulunur ve yuvasını bozar. İfritler, tehlike sınıfında en üst düzeyde olan cinlerdir. Zarar verme yönünden ölümcül sonuçlar doğurur. Kişiye hastalık verebilir, gerekirse öldürebilirler. Ancak bu durum onlar için yasaklanmıştır. (Bu yasağa uymayan kabileler de mevcuttur) İfritlerin, alim kişilere olan haseti bilindiğinden, eski dönem alimlerin ifritlerden korunmak için çeşitli dua ve sembolleri üzerlerinde taşıdığı bilinir. İfritler, ormanın çok sık iç kesimlerinde ve derinliklerinde yaşarlar. Yaşadıkları bölgede vahşi hayvanların ve kuşların barınamadığı söylenir. Asla kendi bölgelerinden insanların yaşadıkları kalabalık yerlere gelmezler. İnsanların kılığına girmezler ve yakın tarihte bir musallat olayları da olmamıştır.

Lietli Cinleri

Lietli cinleri, adını dişi cinden almışlardır. Bu dişi lietli cin son derece akıllı ve olağan üstü vesvese verir. Lietli türleri genelde vadilerde ve yüksek yerlerde yaşar. İnsanlara olan musallatları güzel bir insan gibi görünüp kandırmaktan ibarettir. Aşırı derecede uyuşukluk ve kendini bilmezlik, bir hantallık yaratır. Kişi o geldiğinde dış dünyadan kopmuş gibi davranır. Onlar şeytandan olmasalar da onun kadar yeteneklidir bu konuda.

Marid

Maridler cinlerin genelde soylu kısımlarındandır, en tehlikeli cin kısımlarındandır. Ne şeytanla ne Allah’la işleri vardır, ateistik bir halde yaşarlar. İnsanlarla iletişime geçmeyi sevmedikleri gibi davet edilirlerse ölümle sonuçlanma ihtimali çok fazladır. Tehlike sınıfında üst düzeyde olan bu cinler, asla ritüellere gelmezler. Ancak ilmi konularda üst düzeyde olan, ilim ve irfan sahibi kişilere görünür, konuşurlar. Ormanda genelde bataklık kenarlarında yaşarlar.. Vahşi hayvanların ve insanların kılığına girebilirler. Asla kendi bölgelerinden insanların yaşadıkları kalabalık yerlere gelmezler. Zarar verme yetkileri yasaklanmıştır. Marid, kontrol edicidir bütün şeytanları yönlendirir, çok haşmetli ve tehlikelidir. Hücuma geçtiği insanda nefsi ele geçirmeye çalışır. Çoğu zaman galip gelerek, insanları Allah’ın huzurunda büyük günahlara sevk ve müptela eder. Bütün şeytanlar Allah’ın huzurundan kovuldukları için insanoğlunun düşmanıdır.

Metun / Mesit Şeytanı

İnsanların duydukları ile uğraşırlar. Hak yolunda duyulan faydalı işleri ters yöne veya unutturmaya çalışır. Unutulan veya yanlış anlaşılan bilgiler insanı uçuruma düşürünce çok memnun olur.

Musabbar Cinleri

Bu cin türü genelde mağaralarda yaşar. Sarp ve kayalık bölgeleri tercih ederler. Boyları ortalama 90 santimdir. Şeytanilerden olmasa da insanları sevmeyen bir cin türü olduğu söylenebilir. Bu yüzden de insanların çok nadir gittiği, uzak, dağlık alanlarda yaşarlar. Topraktaki mineraller ve yosunlarla beslenirler. Kapıp kaçmak üzerine uzmandırlar. Hızlı ve toplu şekilde hareket ederler. Bir başka türle dalaşa girecekse asla bunu yalnız yapmazlar. Teke tek kavramı yoktur onlarda. Topluca saldırırlar. Aile bağları çok güçlüdür ve asla dağılmazlar.

Müsfer / Müsferiş Cinleri

Çoğul adı müsferiş olan bu cin türü, genel olarak tarlalar gibi kırsal alanlar ve incir ağaçlarında yaşarlar. Boyları 140 cm olan müsferler genelde iyi karakterlidir. Çok hızlı şekil değiştirebilir ve uzun süre o büründüğü şekilde kalabilirler. İnsanların en fazla seslerini duyabildiği bu cinler, hayvan ve insan sesini kullanarak bu boyutta seslerini duyurabilirler. Öyle ki bir gece kapınızın önünde ya da çevrenizde konuşan insanlar duyabilir ya da hayvan seslerini sezebilirsiniz. Baktığınızda göremediğiniz o noktada halen seslerini duymanız mümkündür. İnsanlardan rahatsızlık duymazlar ve olağanüstü bir durum yoksa zarar da vermezler. İncir ağaçlarına yaklaştığınızda destur çekmeniz daha hayırlı olur. Müsferler hümanist cin türlerindendir.

Şeytan

Şeytan aslen tek bir cindir, bazıları onu kabile sansa da o asla bir kabile değildir. Cinler nasıl bizlere isterse görünür istemezse görünmezse şeytan da aynı şekilde hem insan hem de cinlere isterse görünür isterse görünmez.

Velhan Cini

Velhan; suyu , ateşi , yağı, bezi, ipliği vs. gibi çok kullanılan, günlük hayatımızın parçası olmuş madde ve nesneleri çok kullandırır. Müsriflikle hem insanın maddiyatını hem de manevi yönden ziyanını sağlayarak zarar verir. 

Vesnan / Uyku Şeytanı

Vesnan; uyku şeytanıdır. İnsanlar uykuya dalınca hemen esareti altına alarak, bütün kötülüklere vakıf kılar. Rüyasını karıştırır kötü hallerle intiza ettirerek kulun aklını karıştırmaya çabalarlar. Çoğu insan görmüş olduğu kötü rüyalar sonucunda çok kez hataya düşmüşlerdir. Okuyup kendimizi koruma altına almadan uyursak bunların oyuncağı oluruz.

Zellenbur Şeytanı

Esnaf ve ticaretle uğraşanlarlahaşır neşir olur, bozuk mal ve kötü ticaret yaptırmaya çalışır. Nedeni; ticaretle uğraşana hile yaptıracak ki her şeyle insanı ziyana sokabilsin . Kul hakkı ile Rabb’imizin huzurunda kurtuluşa kavuşamayalım düşüncesindedir.

ALINTIDIR AYRINTILAR İÇİN LİNKE TIKLAYIN

Related Articles

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

22,930BeğenenlerBeğen
3,803TakipçilerTakip Et
0AbonelerAbone
- Advertisement -spot_img

Latest Articles